• چاه نیمه 1
 • کوه خواجه
 • شهر سوخته

 به نام یگانه آفریدگار هستی بخش

 تجربه برگزاری چهاردهمین سمینار شیمی آلی ایران، مجموعه دانشگاه زابل را بر آن داشت تا با استعانت از خداوند متعال، بهره گیری از کلیه  امکانات موجود و همکاری انجمن محترم شیمی ایران، شرایط میزبانی شایسته از شما عزیزان را در بیست و ششمین سمینار شیمی آلی در زابل، شهری با تمدنی به بلندای تاریخ، فراهم آورد. بی صبرانه در انتظار حضور گرم دوباره شما هستیم.

دبیرخانه بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران

 

بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران

آدرس کانال تلگرام سمینار: https://t.me/isoc26


اخبار بیشتر »

حمایت کنندگان

 

اشتراک خبرنامه

با وارد کردن نشانی پست الکترونیکی خود جدید ترین اخبار را دریافت کنید.

گالری تصاویر

 • پوستر همایش
 • مراسم افتتاحیه همایش 1
 • مراسم افتتاحیه همایش 2
 • مراسم افتتاحیه همایش 3
 • مراسم افتتاحیه همایش 4
 • مراسم افتتاحیه همایش 5
 • مراسم افتتاحیه همایش 6
 • مراسم افتتاحیه همایش 7
 • مراسم افتتاحیه همایش 8
 • مراسم افتتاحیه همایش 9
 • مراسم افتتاحیه همایش 10
 • مراسم افتتاحیه همایش 11
 • مراسم افتتاحیه همایش 12
 • مراسم افتتاحیه همایش 13
 • مراسم افتتاحیه همایش 14
 • مراسم افتتاحیه همایش 15
 • مراسم افتتاحیه همایش 16
 • مراسم افتتاحیه همایش 17
 • مراسم افتتاحیه همایش 18
 • مراسم افتتاحیه همایش 19
 • مراسم افتتاحیه همایش 20
 • مراسم افتتاحیه همایش 21
 • مراسم افتتاحیه همایش 22
 • مراسم افتتاحیه همایش 23
 • مراسم افتتاحیه همایش 24
 • مراسم افتتاحیه همایش 26
 • مراسم افتتاحیه همایش 27
 • مراسم افتتاحیه همایش 28
 • مراسم افتتاحیه همایش 29
 • مراسم افتتاحیه همایش 30
 • مراسم افتتاحیه همایش 31
 • مراسم افتتاحیه همایش 32
 • مراسم افتتاحیه همایش 33
 • مراسم افتتاحیه همایش 34
 • مراسم افتتاحیه همایش 35
 • مراسم افتتاحیه همایش 36
 • مراسم افتتاحیه همایش 37
 • برنامه های روز دوم همایش 1
 • برنامه های روز دوم همایش 2
 • برنامه های روز دوم همایش 3
 • برنامه های روز دوم همایش 4
 • برنامه های روز دوم همایش 5
 • برنامه های روز دوم همایش 6
 • برنامه های روز دوم همایش 7
 • برنامه های روز دوم همایش 8
 • برنامه های روز دوم همایش 9
 • برنامه های روز دوم همایش 10
 • برنامه های روز دوم همایش 11
 • برنامه های روز دوم همایش 12
 • برنامه های روز دوم همایش 13
 • برنامه های روز دوم همایش 14
 • برنامه های روز دوم همایش 15
 • برنامه های روز دوم همایش 16
 • برنامه های روز دوم همایش 17
 • برنامه های روز دوم همایش 18
 • برنامه های روز دوم همایش 19
 • برنامه های روز دوم همایش 20
 • برنامه های روز دوم همایش 21
 • برنامه های روز دوم همایش 22
 • برنامه های روز دوم همایش 23
 • برنامه های روز دوم همایش 24
 • برنامه های روز دوم همایش 25
 • برنامه های روز دوم همایش 26
 • برنامه های روز دوم همایش 27
 • برنامه های روز دوم همایش 28
 • برنامه های روز دوم همایش 29
 • برنامه های روز دوم همایش 30
 • برنامه های روز دوم همایش 31
 • برنامه های روز دوم همایش 32
 • برنامه های روز دوم همایش 33
 • برنامه های روز دوم همایش 34
 • برنامه های روز دوم همایش 35
 • برنامه های روز دوم همایش 36
 • برنامه های روز دوم همایش 37
 • برنامه های روز دوم همایش 38
 • برنامه های روز دوم همایش 39
 • برنامه های روز دوم همایش 40
 • بازدید از کوه خواجه 1
 • بازدید از کوه خواجه 2
 • بازدید از کوه خواجه 3
 • بازدید از کوه خواجه 4
 • بازدید از کوه خواجه 5
 • بازدید از کوه خواجه 6
 • بازدید از کوه خواجه 7
 • بازدید از کوه خواجه 8
 • بازدید از کوه خواجه 9
 • بازدید از کوه خواجه 10
 • بازدید از چاه نیمه 1
 • بازدید از چاه نیمه 2
 • بازدید از چاه نیمه 3
 • بازدید از چاه نیمه 4
 • بازدید از چاه نیمه 5
 • بازدید از چاه نیمه 6
 • بازدید از چاه نیمه 7
 • بازدید از چاه نیمه 8
 • بازدید از چاه نیمه 9
 • بازدید از چاه نیمه 10
 • بازدید از چاه نیمه 11
 • بازدید از چاه نیمه 12
 • بازدید از چاه نیمه 13
 • بازدید از چاه نیمه 14
 • بازدید از چاه نیمه 15
 • بازدید از چاه نیمه 16
 • بازدید از چاه نیمه 17
 • بازدید از چاه نیمه 18
 • بازدید از چاه نیمه 19
 • بازدید از چاه نیمه 20
 • بازدید از چاه نیمه 21
 • بازدید از چاه نیمه 22
 • بازدید از چاه نیمه 23
 • مراسم اختتامیه همایش 1
 • مراسم اختتامیه همایش 2
 • مراسم اختتامیه همایش 3
 • مراسم اختتامیه همایش 4
 • مراسم اختتامیه همایش 5
 • مراسم اختتامیه همایش 6
 • مراسم اختتامیه همایش 7
 • مراسم اختتامیه همایش 8
 • مراسم اختتامیه همایش 9
 • مراسم اختتامیه همایش 10
 • مراسم اختتامیه همایش 11
 • مراسم اختتامیه همایش 12
 • مراسم اختتامیه همایش 13
 • مراسم اختتامیه همایش 14
 • مراسم اختتامیه همایش 15
 • مراسم اختتامیه همایش 16
 • مراسم اختتامیه همایش 17
 • مراسم اختتامیه همایش 18
 • مراسم اختتامیه همایش 19
 • مراسم اختتامیه همایش 20
 • مراسم اختتامیه همایش 21
 • مراسم اختتامیه همایش 22
 • مراسم اختتامیه همایش 23
 • مراسم اختتامیه همایش 24
 • مراسم اختتامیه همایش 25
 • مراسم اختتامیه همایش 26
 • مراسم اختتامیه همایش 28
 • مراسم اختتامیه همایش 29
 • مراسم اختتامیه همایش 30
 • مراسم اختتامیه همایش 31
 • مراسم اختتامیه همایش 32