به نام آن که جان را فکرت آموخت         چراغ دل به نور جان برافروخت


مفتخریم که در دانشگاه زابل پذیرای شما اندیشمندان و فرهیختگان گرانقدر در بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران هستیم. امید است که این همایش زمینه ساز اشتراک جدیدترین یافته های علمی پژوهشگران در حوزه شیمی آلی گردد و باب همکاری بین عزیزان گشوده شود.

دکتر علیرضا اویسی

دبیر علمی بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران