برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 اصول ایمنی در آزمایشگاه های شیمی
1397-12-21 15:00-16:30
بدون محدودیت
150,000 ریال
آقای دکتر علیرضا اویسی
2 شیمی محاسباتی
1397-12-22 15:00-18:00
بدون محدودیت
300,000 ریال
آقای دکتر محمود سنچولی، آقای دکتر پویا کریمی، آقای دکتر حجت ثمره دلارامی، خانم دکتر مهدیه پورسرگل