اطلاعیه شماره 4
1397-07-06

باستحضار شرکت کنندگان محترم در همایش می رساند که فرایند دریافت چکیده مقالات از مورخ 97/07/07 آغاز گردید و تا مورخ 97/08/30 ادامه خواهد یافت. لطفا راهنمای تهیه چکیده مقالات و همچنین نحوه ارسال مقالات را در قسمت "راهنمای نگارش و ارسال مقاله" مطالعه فرمایید. لازم بذکر است تا زمانیکه ثبت نام کاربر تایید نشده باشد، امکان ارسال مقاله غیرفعال خواهد بود.