اطلاعیه شماره 5
1397-08-30

با عنایت به درخواست شرکت کنندگان محترم در همایش شیمی آلی به اطلاع می رساند که مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 97/09/15 تمدید گردید. خواهشمند است در فرصت باقیمانده نسبت به ارسال چکیده مقالات خود اقدام فرمایید.