اطلاعیع شماره 6
1397-09-12

باستحضار علاقه مندان به شرکت در سمینار شیمی آلی دانشگاه زابل می رساند که تمهیدات لازم درخصوص انتقال مهمانان عزیز در روزهای افتتاحیه و اختتامیه همایش از زاهدان به زابل و بالعکس اندیشیده شده است. در زمان مقرر مراتب اطلاع رسانی خواهد گردید.