اطلاعیه شماره 8
1397-09-14

باستحضار شرکت کنندگان محترم در همایش شیمی آلی دانشگاه زابل می رساند که با عنایت به درخواست های مکرر کاربران، مهلت ارسال چکیده مقالات تا مورخ 97/10/05 تمدید گردید. لازم بذکر است که تاریخ مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. خواهشمند است در مهلت باقیمانده نسبت به ارسال مقالات خود اقدام فرمایید.