اطلاعیه شماره 9
1397-10-06

باستحضار علاقه مندان به شرکت در بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران می رساند که مهلت قانونی ارسال و اصلاح چکیده مقالات به پایان رسید و فرایند داوری مقالات رسیده آغاز گردید. نتایج داوری مقالات متعاقبا اعلام می گردد.با تشکردبیرخانه همایش شیمی آلی دانشگاه زابل