اطلاعیه شماره 10
1397-10-13

باستحضار شرکت کنندگان محترم در همایش شیمی آلی می رساند که در مورخ 97/11/04 نتایج داوری مقالات اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین شرکت کنندگان فقط تا تاریخ 97/11/10 جهت ثبت نام قطعی در همایش و پرداخت هزینه ها فرصت خواهند داشت.با تشکردبیرخانه بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران