برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 اصول ایمنی در آزمایشگاه های شیمی
1397-12-21 15:00-16:30
150,000 ریال
آقای دکتر علیرضا اویسی
2 شیمی محاسباتی
1397-12-22 15:00-18:00
300,000 ریال
آقای دکتر محمود سنچولی، آقای دکتر پویا کریمی، آقای دکتر حجت ثمره دلارامی، خانم دکتر مهدیه پورسرگل
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.